ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Utolsó módosítás: 2020. július 20.
Letöltés PDF formátumban.

A www.grimmonlineszotar.hu hivatkozáson elérhető Maxim Könyvkiadó Kft.. (székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H., cégjegyzékszám: Cg. 06-09-009410, adószám: 13336963-2-06, e-mail: info@grimm.hu) – továbbiakban mint Szolgáltató – tulajdonában lévő GRIMM Online Szótári Rendszer – továbbiakban GRIMM OSZR – felhasználásával Ön – továbbiakban, mint Felhasználó – egészében elfogadja a GRIMM OSZR használatára vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeinket – továbbiakban ÁSZF.


TARTALOM

 1. Általános feltételek
 2. Szolgáltatások
  1. Szolgáltatások bemutatása
  2. Díjszabás
  3. kedvezmenyes_elofizetes
  4. Előfizetés folyamata
  5. Az előfizetés jogi vonatkozásai
  6. A vásárlástól való elállás
 3. Szavatosság kizárása
 4. Panaszkezelés
 5. Jogviszony megszűnése
 6. Adatkezelési irányelvek
 7. Egyéb feltételek
 1. Általános feltételek

  1. A GRIMM OSZR a Maxim Könyvkiadó Kft. papír alapú szótárai alapján létrehozott interneten elérhető online szótári rendszer.
  2. Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe a GRIMM OSZR-t illetve annak bármely szolgáltatását, ha egészében elfogadja jelen általános szerződési feltételeket. Ennek megfelelően a GRIMM OSZR használata az ÁSZF-ben foglalt jelen feltételek elfogadását jelenti a Felhasználó részéről, melyet a regisztráció során az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” jelölőnégyzet kötelező bejelölésével is megerősít.
  3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - módosítsa, melyről - ha az ÁSZF-ben érdemi módosítás történik - a módosítások érvénybe lépése előtt legalább 30 nappal a GRIMM OSZR felületén tájékoztatja Felhasználót.
  4. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a GRIMM OSZR-t a módosított ÁSZF érvénybe lépését követően is használja, úgy ez részéről annak elfogadását jelenti.
  5. A GRIMM OSZR-t Felhasználó kizárólag regisztrációt követően használhatja. A regisztráció semmilyen költséggel nem jár a Felhasználó számára, de önmagában nem jelent jogosultságot a GRIMM OSZR szolgáltatásainak térítésmentes használatára.
  6. Felhasználó által a regisztrációhoz használt e-mail cím kizárólag egy felhasználói fiókhoz tartozhat. Ennek megfelelően minden e-mail cím csak egyszer regisztrálható, és minden regisztráció által létrejött hozzáférést csak azon Felhasználó használhatja, aki azt létrehozta.
  7. Felhasználó köteles titokban tartani felhasználói fiókjának jelszavát, amellyel a GRIMM OSZR-hez hozzáférhet.
  8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GRIMM OSZR-t az ÁSZF-ben megfogalmazottak szerint használhatja, de az így elért szolgáltatásokhoz és adatokhoz kapcsolódó minden jog, beleértve a szellemi tulajdonjogot is, a Szolgáltatót illeti meg, kivéve a felhasználó által a GRIMM OSZR használata során a rendszer üzemelését biztosító szerverekre juttatott tartalmakat.
  9. Szolgáltató elismeri és elfogadja, hogy nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot a Felhasználó által létrehozott tartalmakra, amelyeket a GRIMM OSZR szolgáltatásain keresztül juttatott az annak üzemelését biztosító szerverekre.
 2. Szolgáltatások

  1. Szolgáltatások bemutatása
   1. Felhasználó a GRIMM OSZR-ben elérhető szótárak teljes tartalmához kizárólag szótári egységenként történő és adott időszakra szóló előfizetés útján férhet hozzá.
   2. Előfizetés hiányában Felhasználó a szótárakat csak demonstrációs módban használhatja, mely során szótárazáskor a rendszer egy megadott forrásszövegből csak véletlenszerűen kiválasztott szavakhoz tartozó szócikkeket jelenít meg
   3. A rendszer egyszerre maximum 200 szót tartalmazó szövegrészlet kiszótárazását teszi lehetővé.
   4. Az előfizetési időszak során Felhasználó korlátlan számú szótárazást indíthat a rendszerben.
  2. Díjszabás
   1. Az aktuálisan előfizethető szótári egységek és időszakok listája és díjszabása külön dokumentumban rögzítve IDE KATTINTVA érhetőek el.
  3. Kedvezményes előfizetés
   1. Az előfizetési folyamat során kuponkód birtokában kedvezményes előfizetésre is végrehajtható.
   2. A kuponkódok hozzáférhetők bizonyos papír alapú szótárakhoz mellékelve, amelyek jelölve vannak az előfizetési egységek díjszabását rögzítő dokumentumban, illetve a Maxxim Könyvkiadó által esetlegesen meghatározott egyéb módon.
  4. Előfizetés folyamata
   1. Felhasználó az előfizetés menüpontban az előfizetési időszak megjelölése mellett kiválasztja és virtuálisan kosárba helyezi az előfizetni kívánt szótári egységet. Egymás után több szótári egység is kosárba helyezhető.
   2. A fizetési folyamat elindítása előtt a kosár tartalma tetszőlegesen változtatható, szótári egységek törölhetők hozzáadhatók. A kosár tartalmának értéke folyamatosan látható a kosárba helyezett tételek listája alatt.
   3. Amennyiben olyan szótári egység kerül kiválasztásra, amelyre aktív előfizetéssel rendelkezik a felhasználó, akkor az újabb időszak megvásárlásával az aktív előfizetés lejárati ideje a fizetést követően meg fog hosszabbodni.
   4. A fizetési folyamat a "Fizetés bankkártyával" gomb megnyomásával indítható el, melynek első lépéseként a Felhasználónak számlázási adatait kell megadnia egy űrlapon. Amennyiben a Felhasználó már fizetett a rendszeren keresztül, akkor a legutolsó előfizetéskor megadott számlázási adatokat a rendszer automatikusan felajánlja.
   5. A számlázási adatok megadását követően a Felhasználó kizárólag online bankkártyás fizetés útján egyenlítheti ki a kosár tartalmának értékét. A GRIMM Online Szótári Rendszer a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. Javasoljuk elolvasni az erről szóló bankkártyás fizetésről szóló banki tájékoztatót!
   6. A fizetéshez használandó bankkártya adatok megadása az online bankkártyás fizetést biztosító bank által szolgáltatott fizetési felületen történik.
   7. A bankkártyaadatok megadását követően a fizetési folyamat lezárásaként a Felhasználó információt kap a fizetés sikerességéről miután visszatért a banki fizetési oldalról a GRIMM OSZR felületére.
   8. A sikeres fizetési tranzakciót követően legkésőbb 24h belül a Felhasználó e-mailben is értesítést kap a fizetés sikerességéről, illetve letöltheti a fizetésről kiállított számlát.
   9. A sikeres előfizetés nem függvénye a sikeres fizetési tranzakciót megerősítő e-mail megérkezésének. A visszaigazoló e-mail elmaradását kommunikációs hiba is okozhatja. A visszaigazolás elmaradása az info@grimm.hu e-mail címen vagy a 62 / 548-444 telefonszámon is jelezhető!
  5. Az előfizetés jogi vonatkozásai
   1. A szolgáltatási előfizetés során jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre, mely az előfizetési időszak lejáratával zárul le a Maxim Könyvkiadó Kft. és az előfizetést végrehajtó Felhasználó között.
   2. A szerződés magyar nyelven és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, mely nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
   3. Felhasználó a sikeres előfizetéssel elfogadja jelen dokumentumban rögzített vásárláshoz kötött feltételeket.
  6. A vásárlástól való elállás
   1. Felhasználó a fizetési folyamat befejezése előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja az előfizetési folyamatot, ugyanakkor a fizetési folyamat, azaz a sikeres bankkártyás fizetéssel egyidejűleg a szolgáltatás teljesítése megkezdődik, így ezt követően Felhasználót a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 5. § a) bek. értelmében elállási jog nem illeti meg az adott előfizetésre vonatkozóan.
 3. Szavatosság kizárása

  1. Szolgáltató törekszik rá, hogy a GRIMM OSZR a lehető legszélesebb felhasználói kör számára azonos működési színvonalat nyújtson illetve, hogy elhárítsa a Felhasználók jelzése alapján tudomására jutó hibákat.
  2. Azonban az internet jellegéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja, hogy a GRIMM OSZR:
   • minden tekintetben megfeleljen a Felhasználó által állított követelményeknek,
   • működése megszakítások nélküli és hibamentes legyen,
   • működése során tapasztalt hibák minden esetben kijavításra kerüljenek.
  3. Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget bármilyen jellegű – a GRIMM OSZR használatából, vagy nem használhatóságából eredő - kárért (üzleti haszon elmaradása, információk elvesztése, esetleges anyagi veszteség stb.)..
 4. Panaszkezelés

  1. A panaszkezelés esetén az 1997. évi CLV törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
  2. Panasz, reklamáció írásban az info@grimm.hu e-mail címen, szóban telefonon vagy személyesen a Maxim Könyvkiadó Kft. székhelyén (6728, Szeged, Kollégiumi út 11/H.) tehető.
  3. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és orvosoljuk. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb a válasszal egyidejűleg megküldjük.
  4. A beérkezett írásbeli panaszokat a lehetőségeink szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszoljuk.
 5. Jogviszony megszűnése

  1. Felhasználó és Szolgáltató között a GRIMM OSZR felhasználásával létrejött jogviszony azonnal megszűnik amint a Felhasználó erre vonatkozó szándékát e-mailen eljuttatja a Szolgáltatóhoz az info@grimm.hu e-mail címre. A jogviszony megszűntetése a felhasználói fiók törlését jelenti. Az e-mail feladója a felhasználói hozzáféréshez használt e-mail cím kell legyen, hogy a Szolgáltató válaszlevélben kérhesse Felhasználótól a felhasználói fiók törlésére vonatkozó szándék megerősítését.
  2. Felhasználó elfogadja, hogy hozzáférésének törlését követően a GRIMM OSZR-ben létrejött fiókját a továbbiakban semmilyen formában nem érheti el.
  3. A hozzáférés megszűntetését követően a hozzá tartozó e-mail cím ismét regisztrálható lesz, de az ismételt regisztrációval létrejött hozzáférés semmilyen kapcsolatban nem lesz a korábbi, azonos e- mail címen üzemelő, megszüntetett hozzáféréssel.
  4. Szolgáltató vállalja, hogy a közötte és Felhasználó között létrejött jogviszonyt mindaddig nem mondhatja fel, amíg a Felhasználó a rá vonatkozó feltételeket betartva használja a programrendszert, és amíg a Szolgáltató módjában áll a GRIMM OSZR-t üzemeltetni.
  5. Amennyiben feltételezhető, hogy a Felhasználó hozzáférésével bármilyen módon visszaéltek, vagy a Felhasználó megszegi a rá vonatkozó feltételeket, akkor a Szolgáltató jogosult a hozzáférés felfüggesztésére és kötelessége a helyzet lehető leghamarabb történő kivizsgálása.
  6. A felfüggesztés időtartama alatt a Felhasználó nem léphet be hozzáférésével a programrendszerbe, de semmilyen felhasználói hozzáféréséhez kapcsolódó adattartalom nem fog törlődni a rendszerből ha vannak ilyenek.
  7. Amennyiben bebizonyosodik, hogy Felhasználó megszegte a rá vonatkozó feltételeket, úgy annak súlyosságát mérlegelve a Szolgáltató jogosult a Felhasználót kizárni a GRIMM OSZR felhasználói közül és hozzáférését megszüntetni. Ebben az esetben a Felhasználó teljes felhasználói fiókja megszűnik minden hozzá kapcsolódó adattartalommal, amelyekből adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.
 6. Adatkezelési irányelvek

  1. Felhasználó adatait Szolgáltató a mindenkori érvényességű " Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat " c. külön dokumentumban rögzítetteknek megfelelően kezeli.
  2. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59103/2012, NAIH-59104/2012, NAIH-59105-2012
 7. Egyéb feltételek

  1. Ha jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen lenne, az a többi pont érvényességét nem érinti.
  2. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.


Szeged, 2020. július 20.
Maxim Könyvkiadó Kft.